Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Asimetrik IUGR nedeni olarak insertio velamentosae ve plasental faktörler ( olgu sunumu )

H. A. Tanrıverdi, F. Tüfekçi, Ş. Bostancı, G. Beydilli, Ö. Kandemir

Künye

Asimetrik IUGR nedeni olarak insertio velamentosae ve plasental faktörler ( olgu sunumu ). Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):8-8

Yazar Bilgileri

H. A. Tanrıverdi,
F. Tüfekçi,
Ş. Bostancı,
G. Beydilli,
Ö. Kandemir

  1. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.


Asimetrik intrauterin gelişme geriliğinin birçok nedeni vardır. En önemli nedenler plasentanın yerleşim, fonksiyon ve anatomik bozuklukları ve maternal sistemik hastalıklardır. Plasentanın yerleşim ve fonksiyon bozuklukları mevcut tanı yöntemleri ile tanınabilmektedir. Anatomik bozuklukları prenatal tespit etmek oldukça güçtür, bu tip bozukluklar genellikle postnatal olarak tanınabilmektedir. Bu çalışmanın amacı bir olgu sebebiyle asimetrik intrauterin gelişme geriliğinin plasental faktörlerle olan ilişkisini tartışmak ve intrauterin gelişme geriliği tespit edilen olgularda prenatal-postnatal plasentanın ayrıntılı tetkikinin önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler

-