Perinatoloji Dergisi

Cilt 29, Issue-2, Ağustos 2021

Türk Perinatoloji Derneği'nin yayın organı olan Perinatoloji Dergisi ve Perinatal Journal, dört ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı halinde çıkar. Dergiye göndrilen yazılar artık İngilizce olarak kabul edilmektedir. Gönderilen yazılar Perinatal Journal’da (ISSN: 1305–3124) ve Türkçe çevirisi Perinatoloji Dergisi'nde yayınlanmaktadır.
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

​​

Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal), ​Perinatoloji alanında bilimsel çalışmaların ve bilgilerin yer aldığı, akademik çalışmaların evrensel ölçüde desteklendiği ve bu alandaki toplumsal ve mesleki bilgilendirmenin yapıldığı bir ortamdır.

Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal) çağımızın gereği olan elektronik dergi şeklinde de İngilizce ve çeviri Türkçe olarak yayımlanmaktadır. Uluslararası indeks sistemine uyum ve geçiş nedeni ile, makaleler Perinatal Journal (www.perinataljournal.com) çevrim içi gönderim sistemi yolu ile İngilizce olarak kabul edilmektedir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler, yayınevi ve konunun uzmanları tarafından yayıncılık kuralları çerçevesinde Türkçe'ye çevirisi sağlanarak Perinatoloji Dergisi'nde ve İngilizce olarak Perinatal Journal'da yayımlanmaktadır. Yurtiçi yayın (türk Tıp Dizini) için Perinatoloji Dergisi makalesi, yurtdışı yayın için Perinatal Journal makalesi uygun olacaktır. Ancak hem yurtiçi hem de yurtdışı yayın olarak kullanılması doğru olmayacaktır.

 

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesi

Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal) yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki danışman (hakem) tarafından incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme (double-blind peer review) süresine alınır. Gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği bilinmelidir. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan materyali kullanımına yönelik incelemelerin söz konusu olduğu ve standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzluğunun yayın sonrası aşamada saptandığı durumda da geçerlidir ve yazının yayından geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğunu hatırlatır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Tıklayın
Kayıt Ol

Birkaç dakikanızı ayırarak dergimize üye olup makale gönderebilir, servislerden yararlanabilirsiniz.

Kayıt Ol