Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ekstraperitoneal ve transperitoneal sezaryen doğum: Retrospektif analiz

Cengiz Yeşilbaş, Hakan Erenel

Künye

Ekstraperitoneal ve transperitoneal sezaryen doğum: Retrospektif analiz. Perinatoloji Dergisi 2020;28(2):- DOI: 10.2399/prn.20.0282003

Yazar Bilgileri

Cengiz Yeşilbaş1,
Hakan Erenel2

  1. Batman Özel Zilan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Batman TR
  2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum İstanbul TR
Yazışma Adresi

Cengiz Yeşilbaş, Batman Özel Zilan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Batman TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 05 Mayıs 2020

Kabul Edilme Tarihi: 10 Mayıs 2020

Erken Baskı Tarihi: 10 Mayıs 2020

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Analjezik, postoperatif ağrı, ekstraperitoneal sezaryen

Anonim
Fatma Başak Sargın’ın ekstraperitoneal sezaryen ile ilgili yazımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz. Konunun ve ilgili sezaryen işleminin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki hususları açıklamak gereği doğmuştur.
 Bahsedilen yayındaki deneyimleri operatör ilk olarak ihtisas aldığı kurumda daha sonra ise kendi çalıştığı kurumlarda elde etmiştir. Bu yayın öncesinde 20 vakalık bir deneyimi vardır. Bu 20 vakadan bir tanesinde periton perforasyonu olmuştur.

Hangi tekniğin uygulanacağı kararı hastaya bırakılmıştır. Hastaya bilgilendirme batın ön duvarı anatomisi, peritonun ne olduğu, batın boşluğuna girilmemesinin intraoperatif bulantı kusma postoperatif ağrı konusundaki muhtemel avantajları  anlatılarak yapılmıştır (1). Belirtilen merkezde sezaryen sayısı daha fazla olmakla birlikte bunların çoğu kayıtları tam olarak tutulmuş vakalar olmamıştır.

Çalışmaya sezaryen ile doğum endikasyonu olan  sefalopelvik disproporsiyon, makat prezentasyon ve geçirilmiş sezaryen öyküsü olan olgular dahil edilmiştir. Sezaryen dışında batın cerrahisi, çoğul gebelik, 34 hafta öncesi preterm doğum, plasenta previa, acil sezaryen gereksinimi, transvers duruş, makrozomik fetus, plasenta yapışma anomalisi şüphesi ve vücut kitle inseksi 35 üzerinde olan olgular dahil edilmemiştir. Kontrol grubu için de aynı kriterler kullanılmıştır. Teknik olarak rektus kası ve parietal periton arası diseke edildikten sonra kasın altından periton reddedilir ve mesaneye ulaşılır. Mesane  künt diseksiyon ile laterale doğru ekarte edilir ve veziko-uterin alana girilir sonrasında alt segment transvers insizyon ile uterusa girilir.  Tappauf ve ark. tarafından yayınlanan makaledeki teknik kullanılmıştır (1). Çalışmamızdaki cerrahi süresinin ekstraperitoneal grupta daha kısa olması mevcut literatür ile uyumludur (1-3). Cerrahi süresinin ekstraperitoneal sezaryen grubunda daha kısa olmasının muhtemelen batın içi temizlik yapılmaması, spinal anesteziye bağlı barsakların cerrahi alanı engellememesi, visseral ve parietal peritonun kapatılmaması gibi nedenlere bağlı olabileceği kanısındayız. Acil sezaryen olan olguların dahil edilmemesinin sebebi acil olgulara teknik ile ilgili bilgilendirme için uygun koşulların sağlanamaması olmuştur.
Çalışmamıza ayrıntılı açıklama getirme şansı olmasından dolayı teşekkür ederiz.
  
Referanslar
1-Tappauf C, Schest E, Reif P, Lang U, Tamussino K, Schoell W. Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a prospective randomized comparison of surgical morbidity Am J Obstet Gynecol. 2013; 209 :338.e1-8.
2- Yapca OE, Topdagi YE, Al RA. Fetus delivery time in extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a randomized trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020;33:657-663.
3- Hanson HB. Current use of the extraperitoneal cesarean section: a decade of experience. Am J Obstet Gynecol. 1984;149:31-34.