Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ekstraperitoneal ve transperitoneal sezaryen doğum: Retrospektif analiz

Fatma Başak Sargın

Künye

Ekstraperitoneal ve transperitoneal sezaryen doğum: Retrospektif analiz. Perinatoloji Dergisi 2020;28(2): DOI: 10.2399/prn.20.0282002

Yazar Bilgileri

Fatma Başak Sargın

  1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Ankara TR
Yazışma Adresi

Fatma Başak Sargın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Ankara TR, fbsargin@ankara.edu.tr

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 26 Nisan 2020

Kabul Edilme Tarihi: 03 Mayıs 2020

Erken Baskı Tarihi: 03 Mayıs 2020

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

-
Anahtar Kelimeler

Sayın Editör,
     Yakın zamanda, Yeşilbaş ve arkadaşları tarafından derginizde yayınlanmış  bir makale ilgimizi çekti(1). Yazarı,  sık uygulanmayan bir teknikle yapmış olduğu  34 kişilik vaka serisi  ve   kontrol grubu ile karşılaştırmasını içeren çalışması nedeniyle tebrik etmek isterim. Biz de bu tekniğin seçilmiş hastalar üzerinde uygulanmasının; daha önce  Tappauf ve arkadaşlarının yaptığı randomize kontrollü  çalışmada da gösterdiği gibi analjezik ihtiyacı başta olmak üzere, post-operatif sonuçlara katkısı olabileceği görüşündeyiz(2).  Ancak,  sonuçların başka bir merkezde uygulandığında  Yeşilbaş ve arkadaşlarının belirttiği kadar olumlu olacağı konusunda endişelerimiz var. Teknik,  belirtildiği gibi az uygulanmakta ve klinik deneyim gerektirmektedir. Yayında  operatörün bu konudaki deneyiminin ne kadar olduğu belirtilmemiş. Ayrıca, yayınlanan makaleyle ilgili merak ettiğimiz birkaç nokta var; ekstraperitoneal sezaryen kararı neye göre verildi, hasta tercihine mi bırakıldı, eğer hasta tercihine bırakıldıysa; hastalar nasıl bilgilendirildi? Diğer merak ettiğimiz nokta; belirtilen çalışma tarihine bakılacak olursa,  1 yıllık zaman diliminde,   belirtilen merkezde kriterleri karşılayan sezaryen sayısının daha fazla olduğunu düşünmekteyiz. Kontrol grubu hasta seçiminde kimlerin çalışmaya dahil edildiğini anlayamadık. Yönteme gelecek olursak;  uterusa giriş yeri  net olarak açıklanmamış, peritonsuz alanın nasıl belirlendiğinin daha net belirtilmesi bizim ve diğer araştırmacıların çalışmalarına yol gösterici olacaktır. Bizim klinik deneyimimze dayanarak; istenmeyen periton perforasyonu  asıl teknik sorunu oluşturmaktadır. 105 kişiye ekstraperitoneal sezaryen uygulanan bir başka çalışmaya bakacak olursak 6 kişide periton perforasyonu oluşmuştur(3). Son ve asıl önemli olan; sonuç kısmında  sezaryen süresi ekstraperitoneal grupta anlamlı bir şekilde daha kısa bulunmuş. Bu avantajın neye dayandırıldığını anlayamadık. Bunun dışında cilt insizyonundan doğuma kadar olan sürede anlamlı bir değişiklik izlenmemiş. Eğer bebeğin doğumuna kadar olan sürede değişiklik izlenmiyorsa acil sezaryen ihtiyacı olan hastaların çalışmaya dahil edilmemesinin bir gerekçesi var mıdır?                                                                                                       
 
1. Yeşilbaş C, Erenel H. Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a retrospective analysis. Perinat J. 2017;25(1):38–42.
2. Tappauf C, Schest E, Reif P, Lang U, Tamussino K, Schoell W. Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: A prospective randomized comparison of surgical morbidity. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2013;209(4):338.e1-338.e8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2013.05.057
3. Yapca OE, Topdagi YE, Al RA. Fetus delivery time in extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a randomized trial. J Matern Neonatal Med. 2020;33(4):657–63.