Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik esnasında moyamoya hastalığı: olgu sunumu

G Yetim, S Şahin, K Kepkep

Künye

Gebelik esnasında moyamoya hastalığı: olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s346-346

Yazar Bilgileri

G Yetim,
S Şahin,
K Kepkep

  1. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul TR
Yazışma Adresi

G Yetim, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Moyamoya hastalığı, gebelik esnasında oldukça nadir görülen bir hastalık olup bilateral internal karotis arterin intrakraniyal bölgesinin oklüzyonu veya stenozu ile karakterizedir. Genellikle tanı, erken çocukluk yaşlarında konulmakla birlikte hastalar gebelik esnasında intrakraniyal kanama ile de başvurabilmektedirler. Hastamız 29 yaşında olup kliniğimize 39 haftalık gebe olarak başvurmuştu. Yatış tansiyonu normal (110/70 mm Hg) ve herhangi bir şikayeti bulunmamaktaydı. Gebelik öncesinde intrakraniyal hematom nedeniyle iki kez opere olmuş ve halen altıncı kraniyel sinir paralizisi dışında başka bir nörolojik bulgusu yoktu. Normal doğum esnasında intrakraniyel basınç artışı oluşabileceği için hastanın gebeliğinin C/S ile sonlandırılmasına karar verildi.Genel anestezi altında operasyona alındı. Postop takibinde hastanın tansiyonunun yüksek seyretmesi üzerine antihipertansif tedavi uygulandı (Nicardipin 40 mg).Postop cerrahi ve tıbbi komplikasyonu olmayan hasta sekizinci günde taburcu edildi. Literatüre baktığımızda gebeliğin serebrovasküler olay riskini arttırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Kötü prognozun internal karotis arterin intrakraniyal bölgesinin oklüzyonu veya stenozuna bağlı iskemiden ziyade serebral kanamadan kay-naklandığı görülmektedir. Moyamoya hastalığı olan gebelerde, gebelik esnasında antihipertansif olarak (Nikardipin 40 mg) kullanımı önerilmektedir. C/S esnasında önerilen özel bir anestezi yöntemi bulunmamakla birlikte hipokapni, hipertansiyon ve hipotansiyondan kaçınılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler

Moyamoya hastalığı,gebelik

-