Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

22 Haftalık rüptüre non-kominikan rudimenter horn gebeliği

M Dönmez Kesim, A Atış, S Özdemir, H Sermet, B Özmen Demirkaya, N Demirkaya

Künye

22 Haftalık rüptüre non-kominikan rudimenter horn gebeliği. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s323-323

Yazar Bilgileri

M Dönmez Kesim,
A Atış,
S Özdemir,
H Sermet,
B Özmen Demirkaya,
N Demirkaya

  1. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

M Dönmez Kesim, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

GİRİŞ
Rudimenter horn gebeliği nadir görülen bir ektopik gebelik formudur. Görüntüleme tekniklerindeki özellikle de ultrasonografideki gelişmelere rağmen, prenatal teşhisi yetersiz olup, teşhis genellikle acil laparotomi esnasında doğrulanır. Yüksek maternal mortalite riski taşıyan akut batın tablosu ve rüptür ile sonuçlanır.

OLGU
Ondokuz yaşında, G1P0, SAT: Temmuz 2004, suprapubik bölgeden batına yayılan ağrı, bulantı, kusma şikayeti ile başvuran hastanın muayenesinde batında yaygın hassasiyet mevcut olup ultrasonografide, batın içi FKA bradikardik izlenen fetus ve batında yaygın serbest sıvı görüldü. Hastanın TA: 70/50 mmHg, nabız 68 ve Şliform, hemotokrit değerinin %15 gelmesi üzerine rüptür ön tanısıyla acil eksplaratif laparatomiye alındı. Operasyonda batında 3000cc kan mevcut olup, uterus fundusunun solunda rudimenter horn gözlendi.Rudimenter horn rüptüre olup içinde plasenta ve buna bağlı kordon vardı. Kordon klampe edilerek batın içinden 360 gr.,27 cm. ölü kız fetus çıkarıldı. Rüptür alanının çok geniş olması nedeniyle sol horn uterusa bağlantılı olduğu yerden iki taraşı klampe edilerek eksize edildi. Rudimenter hornun unikorniat sağ uterus kavitesi ile direkt ilişkisi yoktu. Batın içi kanama kontrolünden sağ uterus kavitesine full küretaj uygulandı. Patolojik incelemede çıkarılmış uterin horn plasental doku ile dolu olup arada bağlantılı desidua bazalis saptanmadı.

TARTIŞMA
Mülleryen kanal anomalileri sıklığı %5'tir. Doğru teşhis koymak önemli olup çeşitli klinik tablolar ile ortaya çıkabilir. Rudimenter horn gebeliklerde neonatal survi çok nadir olup son yarım yüzyılda yalnızca %11'dir. Son zamanlarda MRI'ın tanıda en doğru teşhis yöntemi olduğu ispatlanmıştır. Rudimenter horn uterin kaviteyle ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Ancak vakaların çoğu (%85) nonkomunikan tiptir. Rudimenter hornun muskuler duvar yapısının değişken olması nedeniyle gebelik ileri haftalara kadar ilerleyebilir %30'u termi bulabilir.

SONUÇ
Rudimenter horn gebeliklerde rüptür oranı %50 olup rüptürün %80'i üçüncü trimesterden önce görülmüştür. Masif kanama ve hemorajik şok tablosu ile acil başvuran gebelerde uterin anomali ve rüptür tablosu mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler

-